قیمت بلیط های سواری کرایه

قیمت بلیط سواری های کرایه شرکت بیابانی توسط اتحادیه و شهرداری تعیین شده است و شرکت سواری کرایه بیابانی با قیمت مصوب اقدام به خدمت رسانی می نماید.

 1. قیمت سواری تهران به چالوس و بلعکس

  خودرو پژو و سمند

  صندلی جلو : ۵۸.۰۰۰ تومان 

  صندلی عقب : ۴۳.۰۰۰ تومان 

  دربستی از ترمینال : ۱۸۷.۰۰۰ تومان 

  دربستی از درب منزل : توافقی می باشد.

  خودروجیلی و تویوتا 

  صندلی جلو : ۷۰.۰۰۰ تومان 

  صندلی عقب : ۵۲.۰۰۰ تومان 

  سه نفره  : ۷۵.۰۰۰ تومان 

  جمع کل : ۲۲۶۰۰۰ تومان

  دربستی از درب منزل : توافقی می باشد.

 2. قیمت سواری تهران به نوشهر و بلعکس

  خودرو پژو و سمند

  صندلی جلو : ۵۸.۰۰۰ تومان 

  صندلی عقب : ۴۳.۰۰۰ تومان 

  دربستی از ترمینال : ۱۸۷.۰۰۰ تومان 

  دربستی از درب منزل : توافقی می باشد.

  خودروجیلی و تویوتا 

  صندلی جلو : ۷۰.۰۰۰ تومان 

  صندلی عقب : ۵۲.۰۰۰ تومان 

  سه نفره  : ۷۵.۰۰۰ تومان 

  جمع کل : ۲۲۶۰۰۰ تومان

  دربستی از درب منزل : توافقی می باشد.

 3. قیمت سواری تهران به تنکابن و بلعکس

  خودرو پژو و سمند

  صندلی جلو : ۵۸.۰۰۰ تومان 

  صندلی عقب : ۴۳.۰۰۰ تومان 

  دربستی از ترمینال : ۱۸۷.۰۰۰ تومان 

  دربستی از درب منزل : توافقی می باشد.

  خودروجیلی و تویوتا 

  صندلی جلو : ۷۵.۰۰۰ تومان 

  صندلی عقب : ۵۷.۰۰۰ تومان 

  سه نفره  : ۸۲.۰۰۰ تومان 

  جمع کل : ۲۴۶۰۰۰ تومان

  دربستی از درب منزل : توافقی می باشد.

  در ضمن در صورتی از مسیر دیگری (بسته بودن جاده ) اقدام گردد 

  صندلی جلو : ۹۶.۰۰۰ تومان 

  صندلی عقب : ۷۲.۰۰۰ تومان

  سه نفره : ۱۰۴.۰۰۰ تومان 

  دربستی : ۳۱۲.۰۰۰ تومان 

مقالات