قیمت بلیط های سواری کرایه

قیمت بلیط سواری های کرایه شرکت بیابانی توسط اتحادیه و شهرداری تعیین شده است و شرکت سواری کرایه بیابانی با قیمت مصوب اقدام به خدمت رسانی می نماید.

 1. قیمت سواری تهران به چالوس و بلعکس

  خودرو پژو و سمند

  صندلی جلو : ۷۰.۰۰۰ تومان 

  صندلی عقب : ۵۱.۰۰۰ تومان 

  دربستی از ترمینال : ۲۲۳.۰۰۰ تومان 

  دربستی از درب منزل : توافقی می باشد.

  خودروجیلی و تویوتا 

  صندلی جلو : ۸۴.۰۰۰ تومان 

  صندلی عقب : ۶۲.۰۰۰ تومان 

  سه نفره  : ۹۰.۰۰۰ تومان 

  جمع کل : ۲۷۰۰۰۰ تومان

  دربستی از درب منزل : توافقی می باشد.

 2. قیمت سواری تهران به نوشهر و بلعکس

  خودرو پژو و سمند

  صندلی جلو : ۷۰.۰۰۰ تومان 

  صندلی عقب : ۵۱.۰۰۰ تومان 

  دربستی از ترمینال : ۲۲۳.۰۰۰ تومان 

  دربستی از درب منزل : توافقی می باشد.

  خودروجیلی و تویوتا 

  صندلی جلو : ۸۴.۰۰۰ تومان 

  صندلی عقب : ۶۲.۰۰۰ تومان 

  سه نفره  : ۹۰.۰۰۰ تومان 

  جمع کل : ۲۷۰۰۰۰ تومان

  دربستی از درب منزل : توافقی می باشد.

 3. قیمت سواری تهران به تنکابن و بلعکس

  خودرو پژو و سمند

  صندلی جلو : ۷۵.۰۰۰ تومان 

  صندلی عقب : ۵۷.۰۰۰ تومان 

  دربستی از ترمینال : ۲۴۶.۰۰۰ تومان 

  دربستی از درب منزل : توافقی می باشد.

  خودروجیلی و تویوتا 

  صندلی جلو : ۹۰.۰۰۰ تومان 

  صندلی عقب : ۶۸.۰۰۰ تومان 

  سه نفره  : ۹۸.۰۰۰ تومان 

  جمع کل : ۲۹۴۰۰۰ تومان

  دربستی از درب منزل : توافقی می باشد.

   

مقالات